top of page
  • Finnish Energy Hub

ОПТИМАЛЬНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Аналітичний звіт з оптимізації енергетичної системи до 2050 / White paper on power system optimisation by 2050 (Укр., Eng.)


Нещодавнє швидке зростання потужностей вітрової і сонячної енергетики в Україні, підтримане високими зеленими тарифами, призвело до фінансового та технічного тиску на енергосистему і викликало дискусію щодо здатності країни підтримувати цей тренд. Маючи досвід та технічні можливості в моделюванні енергетичних систем, компанія Wärtsilä виконала аналіз оптимальних шляхів розвитку для країни впродовж наступних 30 років.


Компанія Wärtsilä розпочала моделювання енергетичного переходу в Україні на початку 2020 року незалежно від дій уряду. В дослідженні використаний високоточний інструмент моделювання PLEXOS. Були розглянуті два сценарії:


  • Оптимізована за вартістю енергосистема з найнижчими загальними витратами на систему та без цілей щодо ВДЕ

  • 100% безвуглецева система, де викиди CO2 на рівні системи падають до нуля до 2050 року

Враховуючи суспільний інтерес, особливо важливим у цьому дослідженні було забезпечити реалістичний аналіз перспектив атомної та вугільної енергетики.


 

The recent rapid growth of wind and solar-generating capacity in Ukraine,

supported by high feed-in tariffs (FITs), has put financial and technical pressure

on the power system and sparked a debate about the country’s ability to sustain

this trend. Wärtsilä has applied its power system modelling capabilities to offer an

analysis of the optimal way forward for the country over the next 30 years.


Wärtsilä started its modelling of the energy transition in Ukraine in the beginning

of 2020, independently of government actions. The study uses the high-precision

modelling tool PLEXOS. Two scenarios were considered:


  • A cost-optimised power system with the lowest total system cost and no RES targets

  • A 100% decarbonised system where system-level CO2 emissions fall to zero by 2050

Given the public interest in this case, it was particularly important to provide a

realistic analysis of the prospects for nuclear power and coal generation.


407 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page