top of page
  • Writer's pictureFinnish Energy Hub

Гнучкість та інтеграція відновлюваних джерел енергії

Updated: Aug 12, 2019

Нові правила європейського ринку електроенергії: позиція компанії Wärtsilä


Джерело: biz.censor.net.ua

biz.censor.net.ua


На європейських ринках електроенергії запроваджуються нові правила, які сприятимуть подальшому залученню відновлюваних джерел, зростанню конкуренції і гнучкості енергосистем, активізації участі споживачів та збільшенню інвестицій.


Регламент ЄС, що встановлює модель ринку електроенергії (Electricity Market Design, EMD), був офіційно ухвалений у травні 2019 року, й очікується, що нові правила будуть безпосереднім чином імплементовані у національному законодавстві країн-членів ЄС протягом 2019 року.


Це означає, що в результаті тривалих консультацій та досліджень європейський ринок електроенергії розвивається в правильному напрямі, до чого активно долучилася компанія Wärtsilä, взявши участь у технічній та нормотворчій дискусії.


З листопада 2016 року Європейський парламент, Рада ЄС та Європейська Комісія обговорювали нові правила для європейського ринку електроенергії.


Для задоволення актуальних потреб європейських ринків електроенергії та досягнення цілей Паризької угоди безпечним чином і з найменшими витратами були представлені оновлені Регламент і Директива.


Перехід до відновлюваних джерел енергії та підвищення електрифікації критично важливі, щоб до 2050 року досягти рівня вуглецевої нейтральності. Крім того, ринок має гарантувати надійне постачання електроенергії за доступною ціною.


Сучасні енергоринки мають залучати більше відновлюваної енергії в електроенергетичну систему, при цьому забезпечувати більшу участь споживачів та конкуренцію й стимулювати інвестиції.


В умовах нестабільного виробництва енергії необхідні гнучкі маневрені потужності для балансування енергосистеми. Також важливо, щоб за небаланси відповідали всі учасники ринку.


Протягом кількох років компанія Wärtsilä активно сприяла усвідомленню цих принципів, надавала технічну та інформаційну підтримку для того, щоб у правилах європейського ринку електроенергії були враховані всі ці аспекти.

"Новий регламент встановлює чіткі ринкові принципи для електроенергетичної системи ЄС. У цьому є частка нашої багаторічної роботи з розвитку ринку та успішної співпраці з європейськими законодавчими органами відповідно до нашого бачення — переходу до 100% відновлюваної енергетики. Ці нові правила будуть підтримувати розвиток ВДЕ, сприяти залученню інвестицій у гнучке виробництво електроенергії та системи накопичення, формуючи ще більшу цінність для споживачів наших технологічних рішень".

Мелле Круйсдайк, віце-президент Wärtsilä Energy Business у ЄвропіСеред нових ринкових принципів є такі:

● відповідальність усіх учасників ринку за небаланси, що створить попит на гнучкість в енергосистемі;

● сприяння вільному ціноутворенню, що об’єктивно відображатиме баланс попиту й пропозиції;

● відсутність максимальної й мінімальної оптової ціни на електроенергію;

● скорочення періоду врегулювання небалансів на ринках "на добу наперед" та внутрішньодобовому до 15 хв.;

● жорсткіші й більш детальні правила для механізмів підтримки потужності;

● окремі вимоги до потужностей стратегічного резерву;

● узгодження між собою національних планів розвитку енергосистеми та оцінки ENTSO-E з відповідності та достатності європейської енергосистеми в цілому.


Нові правила були погоджені в грудні 2018 року.

"Переговори між Радою ЄС, Європейським Парламентом та Європейською Комісією були тривалими та складними. Однією з найбільш суперечливих тем переговорів стало обмеження викидів СО2 для нового механізму компенсації за потужність та встановлення термінів для виведення нинішнього обладнання з експлуатації. Відтепер за новими правилами поетапно згортатимуться субсидії для генеруючих установок з підвищеними викидами, і це радикально послаблює роль вугілля як джерела енергії в ЄС".

Марко Вайнікка, директор з корпоративних відносин та сталого розвитку в компанії Wärtsilä


Нове законодавство запроваджує більш жорсткі правила щодо тих механізмів компенсації за потужність, що спотворюють ринок, і таким чином сприяє вільному формуванню цін.


Згідно з новими правилами, ринки "на добу наперед" та внутрішньодобовий повинні бути недискримінаційними й мають надавати можливості всім учасникам ринку керувати небалансами, а також брати участь у міжзональній торгівлі.


Загалом регламент спрямований на підвищення ефективності, збільшення частки відновлюваних джерел енергії, безпеки постачання, гнучкості, екологічності та декарбонізації, інновацій, а також забезпечення інтеграції регіональних ринків та міжгалузевої кооперації.


І хоча залишаються деякі можливості для винятків, чи окремі положення не повною мірою відповідають заявленим цілям (наприклад, період врегулювання небалансів у 15 хв. замість 5 хв. чи можливість державам-учасникам створювати механізми потужності тривалістю до 10 років), усе ж важливі ринкові принципи через цей регламент затверджують правильний напрямок для розвитку ринку електроенергії в ЄС.


82 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page